ГДЗ (відповіді) до підручника Хімія 9 клас Попель П.П. (Нова програма) ОНЛАЙН

ГДЗ (відповіді) до підручника Хімія 9 клас Попель П.П. (Нова програма) ОНЛАЙН

ГДЗ (відповіді, розв'язання) до підручника "Попель П. П. Хімія : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — Київ : ВЦ «Академія», 2017.— 240 с."
Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить теоретичний матеріал із розділів «Вода. Розчини», «Хімічні реакції», «Найважливіші органічні сполуки», «Узагальнення знань з хімії», практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, додатковий матеріал для допитливих, словник термінів, предметний покажчик, список літератури та інтернет-сайтів.
Відповіді до підручника з хімії для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів за Новою програмою.
Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета Хімія та чинної програми.


Пропонуємо вашій увазі докладні рішення, коментарі, пояснення всіх домашніх завдань до зазначеного підручника, рекомендованого Міністерством освіти і науки України.
Зміст
Шановні дев'ятикласники!............................З
1 розділ Вода. Розчини
§ 1. Суміші речовин. Розчини.........................5
Домашній експеримент. Виготовлення колоїдних розчинів ............................10
§ 2. Будова молекули води. Поняття про водневий зв'язок....................11
§ 3. Утворення розчину.............................15
§ 4. Кристалогідрати...............................19
§ 5. Розчинність речовин............................25
Для допитливих.
Вода — найкращий розчинник для солей ..........31
Позаурочний експеримент. Вирощування кристалів мідного купоросу......................31
§ 6. Електроліти та неелектроліти....................32
§ 7. Електролітична дисоціація......................37
§ 8. Ступінь електролітичної дисоціації. Слабкі та сильні електроліти.....................43
§ 9. Вода як електроліт. Водневий показник (рН) .......47
§ 10. Йонно-молекулярні рівняння....................53
§ 11. Реакції обміну між електролітами в розчині........58
Для допитливих. Гідроліз солей..................61
Практична робота №1. Реакції йонного обміну між електролітами
у водних розчинах..............................62
§ 12. Якісні реакції на деякі йони.....................64
Практична робота №2. Розв'язування експериментальних задач........................68
2 розділ Хімічні реакції
§ 13. Класифікація хімічних реакцій..................70
§ 14. Окисно-відновні реакції.........................78
§ 15. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.......................84
Для допитливих. Окисно-відновні реакції в батарейках........................89
§ 16. Тепловий ефект хімічної реакції..................90
Для допитливих. Калорійність харчових продуктів.........................94
§ 17. Швидкість хімічної реакції......................96
Для допитливих. Про умови зберігання харчових продуктів..................104
3 розділ. Найважливіші органічні сполуки
§ 18. Органічні сполуки. Органічна хімія..............105
§ 19. Вуглеводні. Метан.............................111
§ 20. Гомологи метану..............................116
Для допитливих. Два бутани, три пентани.........121
§ 21. Етилен (етен) і ацетилен (етин)...................122
§ 22. Горіння вуглеводнів...........................126
§ 23. Поліетилен..................................130
Для допитливих. Тефлон ......................134
§ 24. Вуглеводні в природі. Застосування вуглеводнів......................135
§ 25. Співвідношення об'ємів газів у хімічних реакціях........................142
§ 26. Спирти. Етанол...............................146
Для допитливих. Як добувають етанол ...........152
§ 27. Гліцерин (гліцерол) ...........................153
§ 28. Карбонові кислоти. Оцтова (етанова) кислота.......................156
Для допитливих. Як добувають оцтову кислоту .............162
Практична робота №3. Властивості оцтової (етанової) кислоти..................162
§ 29. Вищі карбонові кислоти та їхні солі (мила).........164
§ 30. Жири.......................................168
§ 31. Вуглеводи. Глюкоза і сахароза..................173
Для допитливих. Фруктоза.....................180
§ 32. Крохмаль. Целюлоза...........................180
Домашній експеримент. Виявлення крохмалю в харчових продуктах.................185
§ 33. Білки.......................................186
Для допитливих. Структура білків...............190
Практична робота №4. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах..........191
Для допитливих. Виявлення глюкози в меду ......192
§ 34. Природні та синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від забруднення органічними сполуками.....................192
4 розділ. Узагальнення знань з хімії
§ 35. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій.......198
§ 36. Взаємозв'язки між речовинами та їх взаємоперетворення.......................205
Для допитливих. Взаємоперетворення простих речовин хімічного елемента .............211
§ 37. Місце хімії серед природничих наук. Значення хімії для розвитку людства.............211
§ 38. Хімічна наука у світі та в Україні. Видатні хіміки...............................217
Післямова........................................222
Відповіді до задач і вправ ...........................223
Словник термінів..................................228
Предметний покажчик.............................233
Література для учнів...............................236
Інтернет-сайти, які містять цікавий матеріал з хімії............236

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

19 + восемь =