ГДЗ (відповіді) до підручника Хімія 8 клас Ярошенко О.Г. (Нова програма) ОНЛАЙН

ГДЗ (відповіді) до підручника Хімія 8 клас Ярошенко О.Г. (Нова програма) ОНЛАЙН

ГДЗ (відповіді, розв'язання) до підручника "Хімія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Ярошенко О.Г. - К.: Оріон, 2016. - 189 с."
Відповіді до підручника з хімії для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів за Новою програмою.
Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета Хімія та чинної програми.
Пропонуємо вашій увазі докладні рішення, коментарі, пояснення всіх домашніх завдань до зазначеного підручника, рекомендованого Міністерством освіти і науки України.
Зміст
§ 1. Хімічний елемент, речовина. Хімічна формула
§ 2. Фізичні і хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій
§ 3. Поняття про розчини. Масова частка розчиненої в розчині речовини
Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома
§ 4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів
§ 5. Поняття про родину лужних хімічних елементів
§ 6. Поняття про галогени та інертні елементи
§ 7. Періодичний закон Д. І. Менделєєва
§ 8. Структура періодичної системи хімічних елементів
§ 9. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне і нуклонне числа
§ 10. Нуклід. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону
§ 11. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні
§ 12. Поняття про енергетичні підрівні. Радіус атома
§ 13. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів. Електронні формули атомів
§ 14. Графічні електронні формули атомів хімічних елементів
§ 15. Періодична система хімічних елементів з позицій теорії будови атома
§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома
§ 17. Значення періодичного закону
Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини
§ 18. Природа хімічного зв'язку та електронегативність елементів
§ 19. Ковалентний зв'язок, його утворення та види
§ 20. Йони. Йонний зв'язок, його утворення
§ 21. Ступінь окиснення та його визначення за хімічною формулою
§ 22. Кристалічні ґратки
§ 23. Виконання завдань різної складності

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
§ 24. Кількість речовини. Одиниця кількості речовини. Число Авогадро
§ 25. Молярна маса. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини та кількості речовини за відомою масою
§ 26. Молярний об'єм газів . Закон Авогадро. Обчислення з його використанням
§ 27. Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів
§ 28. Взаємозв'язок між фізичними величинами
§ 29. Виконання завдань різного рівня складності
Тема 4. Основні класи неорганічних сполук
§ 30. Поняття про оксиди. Номенклатура і фізичні властивості оксидів
§ 31. Склад і номенклатура основ. Фізичні властивості основ
§ 32. Поняття про кислоти
§ 33. Здатність металів витискувати водень із кислот. Витискувальний ряд металів
§ 34. Поняття просолі
§ 35. Взаємодія оксидів з водою, дія на індикатори утворених продуктів реакції
§ 36. Загальні хімічні властивості оксидів
§ 37. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій
§ 38. Хімічні властивості основ
§ 39. Амфотерні оксиди і гідроксиди та їхні хімічні властивості
§ 40. Хімічні властивості кислот
§ 41. Хімічні властивості середніх солей
§ 42. Загальні способи добування неорганічних речовин
§ 43. Генетичні зв'язки між простими речовинами та основними класами неорганічних сполук
§ 44. Значення хімічного експерименту як джерела знань.
Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук
§ 45. Експериментальні задачі.
Практична робота 2. Розв'язування експериментальних задач
§ 46. Залежність характеру елементів і властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів
§ 47. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ
§ 48. Поширеність у природі, використання середніх солей
§ 49. Виконання комбінованих завдань

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 − один =